Amplifier I have
ACOM ACOM 600S
2021   
Comment  
Show similar comment...
Amplifier I have
ICOM IC-7610
2021   
2nd one..
Comment  
Show similar comment...
Transmitter (rig) I have
ICOM IC-9700
2020   
Comment  
Show similar comment...
Transmitter (rig) I have
ICOM IC-705
2020   
Comment  
Show similar comment...
Transmitter (rig) I have
ICOM IC-7610
20 Sep 2019   
Comment  
Show similar comment...
Amplifier Sold
ACOM 1000
2017    1 Mar 2021
Comment  
Show similar comment...

HRDLOG.net Amateur Radio Web based logbook
Some icons by Yusuke Kamiyamane.