KI4RFM's Awards


5 Aug 2018    FT8DMC - OHCA-100 #1503


28 Jan 2019    FT8DMC - WAC-15M #1497


HRDLOG.net Amateur Radio Web based logbook
Some icons by Yusuke Kamiyamane.